Kungsgårdshälsan är en familjeläkarmottagning med erfarna specialister i allmänmedicin. Vi har även distriktssköterskemottagning, specialmottagningar för diabetes, astma/KOL, inkontinens, vaccination samt barnavårdscentral.

Viktiga samarbetspartners är sjukgymnaster, arbetsterapeut, dietist, kuratorer med KBT kompetens, psykolog och vi har även ett brett kontaktnät med organspecialister.

Vi tar emot patienter i alla åldrar, med såväl akuta som kroniska sjukdomar


När besiktigade du din kropp senast?

Kontakta oss

0431-257 70

Verkstadstatan 4

262 71  Ängelholm

Hälso-

undersökning

Välkommen för en grundlig hälsoundersökning utförd av läkare.

I hälsoundersökningen ingår en noggrann kroppsundersökning med bl.a. prostatakontroll hos män och bröstundersökning hos kvinnor

Därutöver ingår EKG (undersökning av hjärtat), blodtryck, syn- och hörselundersökning samt blodprover (sänka, blodvärde, leverprov, njurprov, blodsocker, blodfetter, urinprov)

Du erhåller ett skriftligt protokoll efter genomgången undersökning.
För närvarande har vi ingen möjlighet att ta emot nya bokningar på grund av hög arbetsbelastning. Vi uppdaterar hemsidan löpande.

Dr Mats Persson

Specialist i Allmänmedicin