Privatjouren

Kvälls- och helgmottagningen i Ängelholm 

Om du blir akut sjuk och besöket inte kan vänta tills du kan vända dig till din husläkare

RING 0431-818 00

17-20 vardagar

8.15-16 helgdagar

ALLA BESÖK ÄR TIDSBOKADE!

År vårdbehovet akut erbjuds du en tid på Akutmottagningen i Ängelholm på  Södra vägen.

 

Vid svårare medicinska eller kirurgiska/ortopediska sjukdomar eller skador vänd dig direkt till:

08.00-20.00 Akutmottagningen i Ängelholm

20.00-08.00 Akutmottagningen på Helsingborgs lasarett

Vid livshotande tillstånd ring 112.